BilişimTeknoloji

Php İle Mysql Veritabanından Veri Çekme

MySQL Veritabanından Verileri çekme

SELECT deyimi, bir veya daha fazla tablodan veri seçmek için kullanılır:

 

SELECT column_name(s) FROM table_name

 

ya da biz bir tablo TÜM sütunları seçmek için * karakterini kullanabilirsiniz:

 

SELECT * FROM table_name

 


MySQLi ‘den Veri Çekme

Aşağıdaki örnek MyGuests tablosundan id, ad ve soyad sütunları seçer ve sayfada görüntüler:

 

 $servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "myDB";// Create connection

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// bağlantıyı test et

if ($conn->connect_error) {

    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

} $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";

$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {

    // her bir satırı döker

    while($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "

";

    }

} else {

    echo "0 results";

}

$conn->close();

?>

 

id: 1 - Name: John Doe

id: 2 - Name: Mary Moe

id: 3 - Name: Julie Dooley

mysql_fetch_assoc

mysql_fetch_assoc, mysql_query ile dönen sonuç kümesini işleyerek her satırı bir diziye aktarır. Bu dizi elemanlarının index anahtarları, sütun isimlerinden oluşur. Örnekte; en başta bağlantı dosyamızı içeri aktarıyoruz. Sonra MyGuests tablomuzdan id ve name alanlarını seçiyoruz. Eğer sonuç kümesi boş değilse, her bir satır için while döngüsü ile mysql_fetch_assoc, bilgileri $row isimli bir diziye aktarıyor. Sonra verileri ekrana dökerken bilgileri $row[‘sutun_adi’] formatında çağırıyoruz. Hiç birr kayıt yoksa uyarıp en sonunda “$conn->close()" bağlantımızı kapatıyoruz.

Aşağıdaki örneğe bakalım:

<?php
  $dbanamakine = 'localhost';
  $dbkullanici = 'root';
  $dbsifre = '';
  
  $baglanti = mysql_connect($dbanamakine, $dbkullanici, $dbsifre);
  
  if(! $baglanti) {
   die('Bağlanılamıyor: ' . mysql_error());
  }
  
  $sql = 'SELECT id, ad, maas FROM memurlar';
  mysql_select_db('ornek_veritabani');
  $gelenveri = mysql_query( $sql, $baglanti );
  
  if(! $gelenveri ) {
   die('Veri alınamadı: ' . mysql_error());
  }
  
  while($row = mysql_fetch_array($gelenveri, MYSQL_ASSOC)) {
   echo "ID :{$row['id']} <br> ".
     "ADI : {$row['ad']} <br> ".
     "MAAŞI : {$row['maas']} <br> ".
     "--------------------------------<br>";
  }
  
  echo "Başarılı bir şekilde veri alındı\n";
  
  mysql_close($baglanti);
?>

Her bir satır $row adlı arraya aktarılır ve foreach yahut yukardaki örnekte olduğu gibi while döngüsüyle çıktı olarak alınır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

54 + = 59

Başa dön tuşu