Bilişim

PHP ile Üyelik Sistemi

Bu yazıda PHP'yi kullanarak web siteniz için nasıl bir üyelik sistemi (giriş / kayıt) oluşturacağınızı öğreneceğiz.

GİRİŞ


Bu yazıda PHP’yi kullanarak web siteniz için nasıl bir üyelik sistemi (giriş / kayıt) oluşturacağınızı öğreneceğiz.

BAŞLAMADAN ÖNCE


Bu eğiticiye başlamadan önce şunlardan emin olun:

+ PHP sürümünüzü 5.6 veya üzeri olarak ayarladınız . PHP 7.0 tavsiyemizdir.
Bunu yapmak için cPanel’e gidin ve ardından ‘Ayarlar’>>
‘Genel’> “Aşağı kaydır”> “PHP Versiyonu”> “5.6 ‘

+ Bir veritabanı oluşturduk
Bunu yapmak için, cPanel’inize gidin, Veritabanları yönet’e tıklayın, ardından
bir veritabanı oluşturun. Veritabanı kimlik bilgilerini bir yere kaydedin,
çünkü daha sonra kullanacağız.

+ Bu kod satırını .htaccess’e eklediniz.
php_flag output_buffering on

TUTARI


VERİTABANI


 1. PhpMyAdmin’e gidin ve veritabanı kimlik bilgilerinizle giriş yapın.
 2. Veritabanını tıklayın (örn. Id3456_cksoft), daha sonra SQL üzerine tıklayın ve aşağıdaki kodu yapıştırınNOT EXISTS OLMADAN TABLO OLUŞTURMA users(
  userIdint (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  userNamevarchar (30) NOT NULL,
  userEmailvarchar (60) NOT NULL,
  userPassvarchar (255) NOT NULL,
  PRİMER KEY ( userId),
  UNIQUE KEY userEmailuserEmail)
  ) ENGINE = InnoDB VARSAYILAN CHARSET = utf8 AUTO_INCREMENT = 1;

Sonra GİT e tıklayın

Sonuç:

Kullanıcı bilgilerini saklamamız gereken bir tablo oluşturduk .

HTML ve PHP


Veritabanına bağlanma

Dbconnect.php adlı bir dosya oluşturun ve içine şu kodu ekleyin

 

<?php

 error_reporting( ~E_DEPRECATED & ~E_NOTICE );
 
 define('DBHOST', 'localhost');
 define('DBUSER', 'root');
 define('DBPASS', '1234');
 define('DBNAME', 'dbtest');
 
 $conn = mysqli_connect(DBHOST,DBUSER,DBPASS);
 $dbcon = mysqli_select_db($conn,DBNAME);
 
 if ( !$conn ) {
 die("Connection failed : " . mysqli_error());
 }
 
 if ( !$dbcon ) {
 die("Database Connection failed : " . mysqli_error());
 }
?>

Şimdi şunu değiştirin:
+ DBUSER, ‘cPanel’>> ‘Veritabanlarını yönet’ bulunan veritabanı kullanıcısı ile.
+ DBPASS ile veritabanı şifrenizi.
+ DBNAME, ‘cPanel’ de bulunan veritabanı adınızla>> ‘Veritabanlarını yönetin’.


Giriş sayfası

Login.php adlı bir dosya oluşturun ve şu kodu ekleyin:

 

<?php
   ob_start();
   session_start();
   include_once 'dbconnect.php';

   if ( isset($_SESSION['user'])!="" ) {
   header("Location: home.php");
   exit;
   }
   
   $error = false;
   
   if( isset($_POST['btn-login']) ) { 
   
   $email = trim($_POST['email']);
   $email = strip_tags($email);
   $email = htmlspecialchars($email);
   
   $pass = trim($_POST['pass']);
   $pass = strip_tags($pass);
   $pass = htmlspecialchars($pass);
   
   if(empty($email)){
    $error = true;
    $emailError = "Please enter your email address.";
   } else if ( !filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL) ) {
    $error = true;
    $emailError = "Please enter a valid email address.";
   }
   
   if(empty($pass)){
    $error = true;
    $passError = "Please enter your password.";
   }
   
   if (!$error) {
    
    $password = hash('sha256', $pass);
   
    $res=mysqli_query($conn,"SELECT userId, userName, userPass FROM users WHERE userEmail='$email'");
    $row=mysqli_fetch_array($res);
    $count = mysqli_num_rows($res);
    
    if( $count == 1 && $row['userPass']==$password ) {
    $_SESSION['user'] = $row['userId'];
    header("Location: home.php");
    } else {
    $errMSG = "Incorrect Credentials, Please try again...";
    }
    
   }
   
   }
  ?>

 

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>000Webhost membership system</title>
  </head>
  <body>

  <div class="container">

   <div id="login-form">
    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" autocomplete="off">
    
     <div class="col-md-12">
      
       <div class="form-group">
         <h2 class="">Sign In.</h2>
        </div>
      
       <div class="form-group">
         <hr />
        </div>
        
        <?php
    if ( isset($errMSG) ) {
    
    ?>
    <div class="form-group">
         <div class="alert alert-danger">
    <span class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span> <?php echo $errMSG; ?>
          </div>
         </div>
          <?php
    }
    ?>
        
        <div class="form-group">
         <div class="input-group">
          <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></span>
         <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Your Email" value="<?php echo $email; ?>" maxlength="40" />
          </div>
          <span class="text-danger"><?php echo $emailError; ?></span>
        </div>
        
        <div class="form-group">
         <div class="input-group">
          <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-lock"></span></span>
         <input type="password" name="pass" class="form-control" placeholder="Your Password" maxlength="15" />
          </div>
          <span class="text-danger"><?php echo $passError; ?></span>
        </div>
        
        <div class="form-group">
         <hr />
        </div>
        
        <div class="form-group">
         <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary" name="btn-login">Sign In</button>
        </div>
        
        <div class="form-group">
         <hr />
        </div>
        
        <div class="form-group">
         <a href="signup.php">Sign Up Here...</a>
        </div>
      
      </div>
    
    </form>
    </div> 

  </div>

  </body>
  </html>
  <?php ob_end_flush(); ?>

Kayıt sayfası

Signup.php adlı bir dosya oluşturun ve şu kodu ekleyin:

 

<?php
 ob_start();
 session_start();
 if( isset($_SESSION['user'])!="" ){
 header("Location: home.php");
 }
 include_once 'dbconnect.php';

 $error = false;

 if ( isset($_POST['btn-signup']) ) {
 
 $name = trim($_POST['name']);
 $name = strip_tags($name);
 $name = htmlspecialchars($name);
 
 $email = trim($_POST['email']);
 $email = strip_tags($email);
 $email = htmlspecialchars($email);
 
 $pass = trim($_POST['pass']);
 $pass = strip_tags($pass);
 $pass = htmlspecialchars($pass);
 
 if (empty($name)) {
  $error = true;
  $nameError = "Please enter your full name.";
 } else if (strlen($name) < 3) {
  $error = true;
  $nameError = "Name must have atleat 3 characters.";
 } else if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]+$/",$name)) {
  $error = true;
  $nameError = "Name must contain alphabets and space.";
 }
 
 if ( !filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL) ) {
  $error = true;
  $emailError = "Please enter valid email address.";
 } else {
  $query = "SELECT userEmail FROM users WHERE userEmail='$email'";
  $result = mysqli_query($conn,$query);
  $count = mysqli_num_rows($result);
  if($count!=0){
  $error = true;
  $emailError = "Provided Email is already in use.";
  }
 }
 if (empty($pass)){
  $error = true;
  $passError = "Please enter password.";
 } else if(strlen($pass) < 6) {
  $error = true;
  $passError = "Password must have atleast 6 characters.";
 }
 
 $password = hash('sha256', $pass);
 
 if( !$error ) {
  
  $query = "INSERT INTO users(userName,userEmail,userPass) VALUES('$name','$email','$password')";
  $res = mysqli_query($conn,$query);
  
  if ($res) {
  $errTyp = "success";
  $errMSG = "Successfully registered, you may login now";
  unset($name);
  unset($email);
  unset($pass);
  } else {
  $errTyp = "danger";
  $errMSG = "Something went wrong, try again later..."; 
  } 
  
 }
 
 
 }
?>

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sign Up - 000webhost membership system</title>
</head>
<body content="width=device-width,initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
<center>
  <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" autocomplete="off">       <h2 class="">Sign Up.</h2>
       <hr />
      <?php
  if ( isset($errMSG) ) {
  
  ?>
  <span class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span> <?php echo $errMSG; ?>
        </div>
       </div>
        <?php
  }
  ?>
      
        <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span></span>
       <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Enter Name" maxlength="50" value="<?php echo $name ?>" />
        <span class="text-danger"><?php echo $nameError; ?></span>
      <br>
        <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></span>
       <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Enter Your Email" maxlength="40" value="<?php echo $email ?>" />
        <span class="text-danger"><?php echo $emailError; ?></span>
      </div>
      <br>
        <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-lock"></span></span>
       <input type="password" name="pass" class="form-control" placeholder="Enter Password" maxlength="15" />
        <span class="text-danger"><?php echo $passError; ?></span>
      <br>
      <div class="form-group">
       <hr />
       <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary" name="btn-signup">Sign Up</button>
       <hr />
       <a href="login.php">Already have an account? Sign in !</a>
  </form> 
 </center>
</body>
</html>
<?php ob_end_flush(); ?>

Ana sayfa

Başarılı bir oturum açtıktan sonra kullanıcı ana sayfa adı verilen bir sayfaya yönlendirilir. Home.php adlı bir dosya oluşturun ve şu kodu ekleyin:

 

<?php
 ob_start();
 session_start();
 require_once 'dbconnect.php';
 
 if( !isset($_SESSION['user']) ) {
 header("Location: login.php");
 exit;
 }
 $res=mysqli_query($conn,"SELECT * FROM users WHERE userId=".$_SESSION['user']);
 $userRow=mysqli_fetch_array($res);
?>

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Welcome - <?php echo $userRow['userName']; ?></title>
</head>
<body>

<h1>This page is only visible for logged in users<h1>
<a href="logout.php?logout">Logout</a>
</body>
</html>
<?php ob_end_flush(); ?>

Çıkış sayfası

Logout.php adlı bir dosya oluşturun ve şu kodu ekleyin:

 

<?php
 session_start();
 if (!isset($_SESSION['user'])) {
 header("Location: index.php");
 } else if(isset($_SESSION['user'])!="") {
 header("Location: home.php");
 }
 
 if (isset($_GET['logout'])) {
 unset($_SESSION['user']);
 session_unset();
 session_destroy();
 header("Location: login.php");
 exit;
 }
?>

Sonuç:


5 dosyayı yarattık:
+ dbconnect.php veritabanına bağlanmak ve doğru veritabanını seçmek
+ login.php kullanıcıların oturum
açması + signup.php kullanıcıların kaydolması için
+ home.php oturum açmış kullanıcılar
+ logout.php kullanıcılardan çıkmak için

DİKKAT EDİN


Bu kod parçasını, oturum açmış kullanıcıların yalnızca erişmesini istediğiniz her sayfanın üst kısmına ekleyin

 

<?php
 ob_start();
 session_start();
 require_once 'dbconnect.php';
 
 if( !isset($_SESSION['user']) ) {
 header("Location: index.php");
 exit;
 }
 $res=mysqli_query($conn,"SELECT * FROM users WHERE userId=".$_SESSION['user']);
 $userRow=mysqli_fetch_array($res);
?>

SONUÇ


Umarım bu eğitici yazımızdan hoşlanırsınız.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, burada yeni bir yorum oluşturun. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu